Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

O Ναός του Σολομώντα


O Ναός του Σολομώντος κατέχει σημαντική θέση στην Ιστορία των Ναϊτών Ιπποτών και στις τελετές των Ελευθεροτεκτόνων. Το όνομα των Ναϊτών οφείλεται στο ότι αρχικά στεγάζονταν σε τμήμα του Βασιλικού ανάκτορου του βασιλιά Βαλδουίνου στην Ιερουσαλήμ . Αυτό υποτείθητε ότι είχε κτιστεί πάνω στα ερίπια του Ναού του Σολομώντος. Στην καρδιά του τελετουργικού του βασικού Ελευθεροτεκτονισμού βρίσκεται η θρυλική ιστορία της οικοδόμησης του Ναού του Σολομώντος και της δολοφονίας του αρχιτέκτονα του Χαρίμ Αμπίφ.
Όλες οι αναπαραστάσεις του Ναού του Σολομώντος βασίζονται στην περιγραφή του στη Βίβλο και στα ερείπια άλλων ναών στη Συρία Υπάρχουν ορισμένες διαφορές, αλλά συμφωνούν σε πολλά σημεία.
Στην καρδιά του Ναού βρισκόταν το Άδυτο των Αδύτων, ενας κύβος 9 μέτρων, χωρίς παράθυρα. Εντός του ήταν η κιβωτός της Διαθήκης, ένα εξαίσιο κιβώτιο που περιείχε τις πλάκες με τις Δέκα Εντολές. Αυτό ήταν το ΄΄σπίτι΄΄ του Θεού των Ισραηλιτών πριν χτιστεί ο ναός. Πάνω από την κιβωτό βρίσκονταν δυο χερουβείμ, με απλωμένα τα φτερά. Μόνο ο Αρχιερέας επιτρεπόταν να μπεί στο Άδυτο ΤΩΝ αδύτων και μόνο μια ημέρα το χρόνο : την Ημέρα του Εξιλασμού.
Στην είσοδο του Ναού, στις δύο πλευρές του προστεγάσματος, υπήρχαν δυο χάλκινου στύλοι ύψους 12 μέτρων, που λέγονταν Ιαχούμ ( που σημαίνει ΄΄Αυτός που εδραιώνει ΄΄), στα δεξιά και Βολώζ ( που σημαίνει ΄΄Εν ισχύ ΄΄) στα αριστερά. Αυτοί, μεταξύ άλλων πολλών λεπτομερειών του ναού, ενσωματώθηκαν στον τεκτονικό συμβολισμό.
Πηγή, Μυστικά Τάγματα, D. V. BARRET, Σκαίβιβλίο2009, σελ. 92-93